ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Image

Χρόνοι παραγραφής μετά την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017.

19/7/2017 5:35:43 μμ

Με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1738/2017 κρίθηκε οριστικά, και μάλιστα ομόφωνα, το πολύ σημαντικό ζήτημα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς έλεγχο για τη...

Περισσότερα
Image

Ε3: ΠΙΝΑΚΑΣ Κ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

10/5/2017 3:51:11 μμ

Στον πίνακα Κ΄ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ...

Περισσότερα
Image

Απογραφή - Κόστος Πωληθέντων

24/3/2017 8:43:14 μμ

Ως προς τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2016, ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι επιχειρήσεις ως απογραφή έναρξης του φορολογικού έτους 2016, λαμβάνουν τα δεδομένα πραγματικής...

Περισσότερα
Image

Οι οδηγίες συμπλήρωσης του Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2016

23/3/2017 5:03:29 μμ

 

  Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1043/2017 με τις οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού ...

Περισσότερα
Image

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων – Δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κατά περίπτωση

22/3/2017 7:12:27 μμ

Έντυπο Ν
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων – Δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κατά περίπτωση. ( ΠΟΛ 1030 / 03.03.2017 )
•• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Ιουν...

Περισσότερα
Image

Φορολογικές οφειλές εικονικών επιχειρήσεων & πραγματικοί υπόχρεοι

1/2/2017 2:22:21 μμ

Σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης, οι πραγματικοί υπόχρεοι που υποκρύπτονται δεν έχουν την ιδιότητα των συνυπόχρεων προσώπων, διότι ευθύνονται αν...

Περισσότερα
Image

Ειδικό στοιχείο πώλησης για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

1/2/2017 2:08:11 μμ

Εκδίδεται αθεώρητο για την παράδοση αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, δεν αποτελεί δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ και η αξία του περιλαμβά...

Περισσότερα

Κάνουμε στην Λογιστική τη Θεωρία Πράξη Επικοινωνήστε μαζί μας