Εταιρικές Ειδήσεις

Εισήγηση του Μιχάλη Ζεχερλή στην Π.Ε.Μεταφραστών με θέμα την φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων και των Νομικών οντοτήτων

Image

θέμα : Η φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων και των Νομικών οντοτήτων 

 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτηματα

 

Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση της ΠΕΜ για την πρόσκληση  της και την τιμή που μου έκανε να βρίσκομαι εδώ σήμερα και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ αυτή την ώρα  για να εξετάσουμε όλοι μαζί τις επιπτώσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στην οικονομία και στο βαρύ κλίμα που δημιουργήθηκε στην προσπάθεια όλων μας για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας .

Θα ήθελα για μια ακόμη φόρα Δημόσια να ευχαριστήσω  τους τρείς συνεργάτες μου στην ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  τον κύριο Βασιλειάδη Νομικό μας σύμβουλο  τον Κύριο Σπίγγο οικονομολόγο με μεταπτυχιακό τίτλο  στους υπολογιστές και την κυρία Ζεχερλή Πασχαλίνα  οικονομολόγο και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στην ελεγκτική  για την τριετή ερεύνα μας με σκοπό να αντλήσουμε τα ενεργήματα και τα μειονεκτήματα  ενός νομικού προσώπου και ειδικότερα των κεφαλαιουχικών εταιρειών  (ΙΚΕ ,ΑΕ) έναντι των άλλων νομικών οντοτήτων όσο αφορά τις καινοτομίες που εισάγουν  και τα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.

Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε και να συγκρίνουμε την φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων και τις επιβαρύνσεις από το ΕΦΚΑ στα καθαρά τους κέρδη έναντι των κεφαλαιουχικών εταιρειών και των μετόχων  τους.

 Τα ευρήματα αυτά και την  θεωρητική τους  βάση να τα κάνουμε πράξη και τα αποτελέσματα να τα κοινοποιήσουμε σε όσους ενδιαφέρονται.

Φέτος λοιπόν η φορολογία εισοδήματος θα είναι αυξημένη  από κάθε πηγή εισοδήματος  και η προκαταβολή του φόρου πλέον στα ύψη όλοι γνωρίζουμε  πλέον ότι η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος είναι 100% επί του φόρου που θα προκύψει  από τα δηλωθέντα εισοδήματα για τους ελευθέρους επαγγελματίες και επιχειρήσεις,  επίσης αυξήθηκαν οι συντελεστές φορολόγησης που είναι πια 29% για τα νομικά πρόσωπα ενώ αντίθετα για τα φυσικά πρόσωπα ο πρώτος συντελεστής είναι 22 % και αυξάνει κλιμακωτά έως το 45% είναι γνωστό βέβαια πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο  ευρώ ενώ αντίθετα οι μισθωτοί έχουν  ένα αφορολόγητο όριο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το ύψος των εισοδημάτων τους  που αναλύεται παρακάτω

22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος
- 29% για εισοδήματα από 20.001 έως και 30.000 ευρώ
- 37% για εισοδήματα από 30.001 έως και 40.000 ευρώ
- 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 2.000 ευρώ όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των 2.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.
Αλλαγές προβλέπει το νομοσχέδιο και στην κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Οι νέοι συντελεστές και τα κλιμάκια εισοδήματος είναι τα ακόλουθα:

- 0% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ
- 2,2% για εισόδημα από 12.001έως 20.000 ευρώ
- 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
- 6,5% από 30.001-40.000 ευρώ
- 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
- 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
- 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

Αύξηση έχουμε και στους συντελεστές φορολόγησης των ενοικίων που αρχίζουν από 15% για ενοίκια  ύψους  έως 1200 ευρώ  με 35% για ενοίκια  από  12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ  και για Για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 35.000 ευρώ προβλέπεται η επιβολή συντελεστή 45%.

 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ  Ι.Κ.Ε  Η ΤΗΝ ΜΕΤΡΟΠΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  Ι.Κ.Ε

Για να κατανοήσουμε κάποιες βασικές έννοιες, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε μια βασική Έννοια την έννοια της οντότητας.
ΟΝΤΟΤΗΤΑ είναι κάθε είδους επιχείρηση πολύ μικρή ,μικρή, μεσαία ,μεγάλη όπως και κάθε είδους νομικό πρόσωπο, Ατομική ,ΟΕ, ΕΕ ,ΕΠΕ ΑΕ ΙΚΕ .
Αυτή την οντότητα λοιπόν την ονομάζουμε εταιρεία στην καθημερινότητα μας που ουσιαστικά είναι μια ένωση προσώπων με συγκεκριμένους σκοπούς, και μπορεί να είναι κεφαλαιουχική ή μη ,κερδοσκοπική ή μη, μπορεί να είναι Ανώνυμη, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Περιορισμένης ευθύνης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.


Ποιοι είναι οι λόγοι, για να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ;
1. Πρώτον για τις καινοτομίες που εισάγει και τα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.
1Α) Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό.

1Β) Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ.

1Γ) Η Ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται μόνο για τον διαχειριστή (ή για τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης),  
1Δ) Συστήνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από όλες τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων.
2. Με την ίδρυση ή την μετατροπή μιας επιχείρησης σε εταιρεία ΙΚΕ, υπάρχει απαλλαγή απο τον ΟΑΕΕ για τους εταίρους  και ασφαλίζεται μόνο ο διαχειριστής της οντότητας.

2Α) Δυνατότητα συμμετοχής φορολογικού κάτοικου αλλοδαπής ή ξένης εταιρείας.

Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων έναντι των οφειλών της εταιρείας.

 

Ποια τα Μειονεκτήματα

3. Ο εταίρος για όσες ώρες εργάζεται στην ΙΚΕ πρέπει να είναι ασφαλισμένος στο ΕΦΚΑ ως μισθωτός ( προσοχή όχι ο διαχειριστής)

3Α) Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας )

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Μ

 

 

 

Ερώτηση

Ποια είναι η συνολική επιβάρυνση ενός ελευθέρου επαγγελματία από τον φόρο εισοδήματος και του ΕΦΚΑ

Απάντηση

Ας δεχτούμε  καθαρό κέρδος επιχείρησης  12.000   22 %   2640 φόρος

Προκαταβολή φόρου      100 %                                        2640

ΕΦΚΑ                         26,95 %                                 3234

Τέλος επιτηδεύματος                                        650

Εισφορά αλληλεγγύης 2,2 %                           240

Συνολική επιβάρυνση   9400 ευρώ

Ερώτηση

Ποια τεκμήρια μας αφορούν

Απάντηση

Τα τεκμήρια που συνήθως  αφορούν ένα μέσο επιχειρηματία  είναι του

Αυτοκίνητου  της κατοικίας , το προσωπικό τεκμήριο ύψους 300  ευρώ , και για τον  έγγαμο ύψους 5000 ευρώ .

Συμφώνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις μας δεν μπορεί να είναι κάτω των  8000 ευρώ  , άλλα τεκμήρια είναι η  πισίνα, τα έξοδα φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία , τα ιδιόκτητα σκάφη αναψυχής τα αεροπλάνα και διάφορα αλλά   που δεν είναι της ώρας να τα αναλύσουμε.

Ας κάνουμε  όμως ένα μικρό  παράδειγμα για να δούμε πως λειτουργούν τα τεκμήρια στον προσδιορισμό του φόρου .

 Αν  τα τεκμήρια ενός φορολογουμένου μας δίνουν εισόδημα 25.οοο ευρώ και η  επιχείρηση του  έχει κέρδη 15000 ευρώ θα φορολογηθεί   για κέρδη των  25000 ευρώ και με προκαταβολή στον φόρο που θα προκύψει 100%

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η διαφορά στις δυνατότητες  μιας ΙΚΕ  από μια ατομικά επιχείρηση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Για τις καινοτομίες που εισάγει και τα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.
 Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης και  καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ.

 Η Ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε. και τώρα ΕΦΚΑ  γίνεται μόνο για τον διαχειριστή (ή για τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης),

Συστήνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από όλες τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων και έχει  περιορισμένη ευθύνη των εταίρων έναντι των οφειλών της εταιρείας.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!