Εταιρικές Ειδήσεις

Υπηρεσίες Εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων

Image

Η ΙΣοΛΟΓΙΣΤΙΚή απο σήμερα προσθέτει άλλη μία υπηρεσία για να διευκολύνει το επιχειρείν των εταιριών στην χώρα μας

Αναλαμβάνει την υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου είτε εξ ολοκλήρου ως εξωτερικός συνεργάτης, είτε σε συνεργασία με την υπάρχουσα εσωτερική δομή εσωτερικού ελέγχου για την ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων και αποδόσεων καθώς και των εταιρικών διαδικασιών.
Ο εσωτερικός έλεγχος παράγει συνήθως σε κάποιους αισθήματα ανησυχίας και φόβου. Είναι όμως μια υπηρεσία που συμβάλει στην διασφάλιση της ασφάλειας της λειτουργείας των επιχειρήσεων. Παρέχει δε την δυνατότητα στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους.


Η Μεθοδολογία μας και που αποσκοπεί:

Εντοπισμό δυσλειτουργιών, λαθών, παραλείψεων, ανεπαρκειών και λοιπών απειλών.
Επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών αποτελεσμάτων βάσει αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Πρόληψη και εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς, απάτης και κακοδιαχείρισης.
Εξασφαλίζει την οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων της.
Επιβεβαίωση ότι όλα τα υποσυστήματα της Επιχείρησης λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς.


Βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Έλεγχοι επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing)
Έλεγχοι Απάτης
Έλεγχος Πληροφοριακής Δομής της Επιχείρησης


Με την ΙΣοΛΟΓΙΣΤΙΚή έχετε σύμμαχο την:

Τεχνογνωσία και εμπειρία μας
Εχεμύθεια και εμπιστοσύνη
Συνέπεια και ταχύτητα
Γνώση και διαρκή ενημέρωση
Ηθική και συνέπεια
Σοβαρότητα και υπευθυνότητα

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

Ζεχερλή Πασχαλίνα

Εσωτερικός ελεγκτής-Interior Auditor

Φοροτεχνικός Α΄Τάξης

MSc Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής

Τηλ:2310551458-2310533889


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!