Φορολογικές Ειδήσεις

Αλλαγές στα πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Image

Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ, για εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, από την οποία ο φόρος προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ.
Μέχρι τώρα η μη επιβολή του προστίμου αυτού, ίσχυε για τις τροποποιητικές με φόρο έως 100 ευρώ.
Εκδοθείσες αποφάσεις επιβολής του ανωτέρω προστίμου, ακυρώνονται.

( άρθρο 35 ν.5036 / 2023 )


 

 

 Η γνώμη μας

 

Ποια έτη παραγράφονται στις 31-12-2022
Περισσότερα ›


 

Οι Υπηρεσίες μας

 

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις
Περισσότερα ›

 

Υπηρεσίες για ιδιώτες
Περισσότερα ›


 

Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
Περισσότερα ›


 

Επιλεγμένα για εσάς

 

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

3)Παράταση για τους μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

4)Nεότερες οδηγίες διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

5)Παροχές ανεργίας ΔΥΠΑ : Νέοι κανόνες και νέα ψηφιακά εργαλεία

6)Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2023


 


 

Σημαντικές ειδήσεις

 

Κόσμος στην ουρά

6-2-2023

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Οικονομικές ειδήσεις

Παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, η ασφαλιστική ικανότητα
των μακροχρόνια ανέργων και των ανασφάλιστων υπερηλίκων, ώστε να έχουν πρόσβαση
σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Περισσότερα ›

 

Συνταξιούχοι

27-01-2023

Πως γίνεται η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς

Οικονομικές ειδήσεις

Η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς γίνεται σε έντυπη μορφή μέσω της εφαρμογής
«Τα Αιτήματά μου», εφόσον πρόκειται για ακίνητα, για τα οποία δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη
αποδοχής κληρονομίας.

Περισσότερα ›

 

Δημόσιο μεγάρο

8-7-2021

Λογιστικός χειρισμός διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων

Η Γνώμη μας

Στο πλαίσιο των ΕΛΠ (Ν 4308/2014, άρθρο 25), ο φόρος εισοδήματος, είναι στοιχείο της Κατάστασης
Αποτελεσμάτων, συνεπώς και οι προκύπτουσες διαφορές φορολογικού ελέγχου, κατά μείζονα λόγο δε και κάθε διαφορά άλλης φορολογίας (ΦΠΑ κ.λπ.) που αφορά προηγούμενη χρήση και εντοπίζεται από τον φορολογικό έλεγχο, θα καταχωρίζεται
ομοίως, ως έξοδο.

Περισσότερα ›

Άνδρας σε γραφείο

12-04-2018

Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

Επικαιροποίηση

Για να κατανοήσουμε κάποιες βασικές έννοιες, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε μια βασική Έννοια την έννοια
της οντότητας. ΟΝΤΟΤΗΤΑ είναι κάθε είδους επιχείρηση πολύ μικρή ,μικρή, μεσαία ,μεγάλη όπως και κάθε είδους νομικό
πρόσωπο, Ατομική ,ΟΕ, ΕΕ ,ΕΠΕ ΑΕ ΙΚΕ .

Περισσότερα ›

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!