Οικονομικές Ειδήσεις

Απεικόνιση σε ΑΠΔ της ασφάλισης όσων αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Image

                                             Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28.03.2019 )

 

• Στο πεδίο «36»: «Τύπος Αποδοχών» της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών «94»: «Εφάπαξ αμοιβές», ο οποίος δεν επιδέχεται καταχώρησης ημερών ασφάλισης (Υποχρεωτικά καταχώριση τιμής 0).
• Σε κάθε περίπτωση με τη χρήση του ανωτέρω Τύπου Αποδοχών θα δηλώνεται στο πεδίο «39»: «Αποδοχές» το ποσό της καθαρής αξίας του παραστατικού, και μέχρι του ποσού του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος που προβλέπεται από το άρθρο 39 του ν.4387/2016.
• Στο πεδίο «37»: «Ημέρες Ασφάλισης» δεν θα γίνεται καταχώρηση, ενώ για την απεικόνιση των ημερών ασφάλισης θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
• Στο πεδίο «33»: «Μισθολογική περίοδος» θα καταχωρείται ο μήνας έκδοσης του Τίτλου Κτήσης.
• Στα πεδία «34»: «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και «35»: «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» πρέπει να καταχωρείται η ημερομηνία «Έναρξης» και «Λήξης» της σύμβασης αντίστοιχα.
• Για τα πακέτα κάλυψης, υπάρχει πίνακας στην εγκύκλιο.
• Η υποβολή ΑΠΔ και η καταβολή των παρακρατημένων εισφορών, γίνεται ως το τέλος του επόμενου μήνα της έκδοσης του Τίτλου Κτήσης.

4% είναι το ποσοστό υπολογισμού εισφορών υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ
( Φ80020/οικ.902/Δ16.20/15.03.2019 )
Για το εφάπαξ έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από την 1.1.2019 ισχύει το ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού. Οι ασφαλισμένοι με αίτησή τους στο ΕΤΕΑΕΠ, μπορούν να επιλέξουν το ποσοστό 4% να υπολογίζεται επί ανώτερης βάσης.
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους τα ανωτέρω ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2017, οι εισφορές θα καταλογιστούν χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα και θα πληρωθούν με 36 μηνιαίες δόσεις, από τον Ιανουάριο ’19
•• Τα ειδοποιητήρια για τις δόσεις άρχισαν να αναρτώνται από 16 Μαρτίου, στο ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr)
Σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, θα πρέπει η κάθε περίπτωση να εξετάζεται για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά, αν η κράτηση γίνεται στο πραγματικό εισόδημα ή στον κατώτατο βασικό μισθό ( 650 ευρώ ).
Στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης, υπάρχουν λάθη στις εισφορές, τα οποία θα διορθώσει το ΕΤΕΑΕΠ.

Υπολογισμός εισφορών επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών & έμμισθων δικηγόρων ( Φ80020/οικ.948 /Δ16.29/15.03.2019 )
•• 7% επί του κατώτατου βασικού μισθού ( 650 ευρώ ), θα είναι το ποσοστό υπολογισμού εισφοράς από 1.1.2017 έως 31.5.2019, για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και έμμισθους δικηγόρους.
•• 7% θα είναι για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, αλλά θα ισχύει από την 1.12.2012
•• 7% θα είναι και για τους αρτοποιούς, αλλά θα ισχύει από την 1.1.2015.
•• 6,5% θα είναι για όλους τους ανωτέρω, από 1.6.2019 έως 31.5.2022 και
•• 6% θα διαμορφωθεί από 1.6.2022 και εφεξής.
•• Σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, θα πρέπει η κάθε περίπτωση να εξετάζεται για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά, αν η κράτηση γίνεται στο πραγματικό εισόδημα ή στον κατώτατο βασικό μισθό ( 650 ευρώ ).
•• Οι αναδρομικές εισφορές θα καταλογιστούν χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα και θα πληρωθούν σε 36 δόσεις, με την πρώτη δόση του Ιανουαρίου να καταβάλλεται έως 12 Απριλίου
•• Τα ειδοποιητήρια για τις δόσεις άρχισαν να αναρτώνται από 16 Μαρτίου, στο ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr)
Στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης, υπάρχουν λάθη στις εισφορές, τα οποία θα διορθώσει το ΕΤΕΑΕΠ.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!