Οικονομικές Ειδήσεις

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών Τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης

Image

                            ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 14/27.03.2019

•• Όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, ισχύουν για συμβάσεις που καταρτίζονται από 1.2.2019 και μετά.
•• Ότι ισχύει για τις γραπτές συμβάσεις ισχύει και για τις προφορικές συμφωνίες.
•• Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών είναι : 13,33% για σύνταξη και 6,95% για περίθαλψη.
•• Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο, αλλά παρακρατούνται και αποδίδονται από τον « εργοδότη », ο οποίος εκδίδει τον τίτλο κτήσης.
•• Ο υπολογισμός των εισφορών, γίνεται επί της καθαρής αξίας του τίτλου κτήσης και η καταβολή τους γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.
•• Όποιος πρόκειται να απασχοληθεί με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, πρέπει να απογραφεί στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ, ως «Αμειβόμενος με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», ανεξάρτητα εάν έχει ήδη απογραφεί για άλλη δραστηριότητα – απασχόληση.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!