Φορολογικές Ειδήσεις

Εργοδοτική εισφορά 20 € ανά εργαζόμενο για τον Λ/σμό Παιδικών Κατασκηνώσεων

Image

Προσοχή η καταβολή τους γίνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 

Εργοδοτική εισφορά 20 € ανά εργαζόμενο για τον Λ/σμό Παιδικών Κατασκηνώσεων σε επιπλέον κατηγορίες εργαζομένων ( 464/1156016/17 )
•• Ο τρόπος είσπραξης παραμένει ο ίδιος ( με τις εισφορές Αυγούστου ). Δεν υποβάλλονται ΑΠΔ.
•• Υποχρέωση καταβολής εισφοράς 20 €, υπάρχει και για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
1) Απασχολουμένων μισθωτών – ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α., με εξαίρεση την κατηγορία των Μετακλητών Πολιτών Τρίτων Χωρών .
2) Για τους Διευθυντές, γενικούς διευθυντές, εντεταλμένους διευθύνοντες ή συμπράττοντες συμβούλους, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω, με εξαίρεση τις νέες κατηγορίες υπαγόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων ήτοι Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών που λαμβάνουν αμοιβή , δεδομένου ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν δεναπορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.
3) Για τους ασφαλισμένους μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. που παρέχουν εξαρτημένη εργασία
4) Για τους ασφαλισμένους μισθωτούς υπαγόμενους στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε..Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!