Φορολογικές Ειδήσεις

Μείωση Συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων στο 10%

Image

 

 Από 1.1.2019 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων μειώνεται στο 10%.

όπως προβλέπει το άρθρο 65 του Ν.4603/2019 

Άρθρο 65

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

  1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

  1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!