Φορολογικές Ειδήσεις

Ο Συντελεστής ΦΠΑ στα εμβόλια και στα διαγνωστικά τέστ COVID

Image

Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών, διαγνωστικά τεστ rapid, PCR, τεστ αντισωμάτων και λοιπά διαγνωστικά για Covid-19, υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% , χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του. Κατά την παράδοση διαγνωστικών rapid test στους καταναλωτές από φαρμακεία, τα οποία αναλαμβάνουν και την διεξαγωγή τους, το τυχόν επιπλέον τίμημα που αυτά λαμβάνουν προσαυξάνει την φορολογητέα αξία της παράδοσης του διαγνωστικού τεστ rapid, υπαγόμενο ως εκ τούτου στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ, 6%.
Η διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων νόσησης Covid-19, από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια του Π.Δ. 84/2001 ή άλλους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα αν είναι rapid test ή PCR, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1, περ. ε' του Κώδικα ΦΠΑ χωρίς να παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι σχετικές εισροές.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!