ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες για ασφαλισμένους και συνταξιούχους

Η Ισολογιστική παρακολουθώντας με προσοχή όλες τις νέες αλλαγές που αφορούν τις τεράστιες ανατροπές στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα, που ραγδαία μεταβάλλονται, ανέπτυξε νέες υπηρεσίες για να βοηθήσει για να κατανοήσου καλυτέρα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μας.

Οι νέες υπηρεσίες μας είναι οι κάτωθι :
1) Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεις όλων των ταμείων
2) Ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν την αναδρομική απαλλαγή από το κλάδο υγείας.
3) Ενστάσεις κατά καταλογισμού εισφορών ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ).
4) Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεις όλων των ταμείων ελλήνων κατοίκων εξωτερικού
5) Διεκδίκηση του ποσοστού σύνταξης από το εξωτερικό τέκνων ελλήνων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή .
6) Αναδρομική απαλλαγή οφειλών από τον κλάδο ασθένειας για ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ .

Στοιχεία επικοινωνίας

Κάνουμε στη Λογιστική τη Θεωρία ΠράξηΕπικοινωνήστε μαζί μας