Υπηρεσίες

Μετατροπές, Συγχωνεύσεις , Απορροφήσεις εταιρειών και επιχειρήσεων

Η ΙΣοΛΟΓΙΣΤΙΚή εγκαινιάζει νέες υπηρεσίες σεβόμενοι στο ακέραιο τις ανάγκες των επιχειρηματιών στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον.
Παρέχουμε λοιπόν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για :
- Μετατροπή ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΑΣ Επιχείρησης σας η της Εταιρεία σας (Ο.Ε, Ε.Ε) σε κεφαλαιουχική (Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε),
Επίσης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για :
-Συγχώνευση εταιρειών,
-Απορρόφηση εταιρειών από ΑΕ ή ΕΠΕ
- Διάσπαση ΑΕ ΚΑΙ Απορρόφηση της από υφιστάμενη ΑΕ
-Εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη ΑΕ

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Η ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για την οργάνωση αλλά και την διοίκηση των επιχειρήσεων και μπορεί και επεξεργάζεται τρόπους και μεθόδους για την καλύτερη απόδοση του έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη απόδοση των κερδών και των κεφαλαίων της.

Παροχή Υπηρεσιών Μισθοδοσίας ( payroll services )

Η δαιδαλώδης εργατική Νομοθεσία βρίσκει την λύση της καθώς η Μηχανογράφηση της ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και το έμπειρο προσωπικό και οι συνεργάτες της είναι στην υπηρεσία των πελατών της οι οποίοι αναζητούν βοήθεια και στήριξη από έμπειρα στελέχη που γνωρίζουν άριστα τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στις εργασιακές σχέσεις. Δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Μισθοδοσία (ΑΠΔ, ΦΜΥ, κ.λ.π.) και τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Πολιτεία και τον εργαζόμενο Η Ισολογιστική μπορεί να παρέχει αποκλειστικά αν το επιθυμεί ο πελάτης της μόνο της υπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll services ) με την ανάλογη αμοιβή που υπολογίζεται με το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, Υπολογισμός ΦΠΑ, Υπολογισμός έμμεσων φόρων, όπως φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φόρος χαρτοσήμου, φόρος ελευθέρων επαγγελματιών, φόρος εμπορικών επιχειρήσεων , σύνταξη ,έλεγχος και αποστολή ΜΥΦ .

Ενημέρωση των Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Με υπευθυνότητα ,εμπειρία και πολύχρονη γνώση οι άνθρωποι της ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ βοηθούν κάθε επιχείρηση Μικρή και Μεγάλη να παρουσιάζει άρτια ενημερωμένα βιβλία όπως ορίζει η φορολογική νομοθεσία για την τήρηση των απλογραφικών ή διπλογραφικών της βιβλίων και οικονομικών καταστάσεων .

Business Center

Η υπηρεσία Business Center είναι το δεξί χέρι των πελατών μας που αναλαμβάνει κάθε είδους εξωτερική εργασία και προσπαθεί να την ολοκληρώσει άμεσα και σωστά όπως ρυθμίσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς , Εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων , έναρξη εργασιών εταιρειών και επιχειρήσεων στις αρμόδιες ΔΟΥ και στον ΟΑΕΕ. κ.λ.π
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν στους μόνιμους πελάτες της Ισολογιστικής και με αμοιβή κατόπιν συμφωνίας με οποιοδήποτε έκτακτο πελάτη που θελήσει να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία μας.

Σεμινάρια Λογιστικής

Η “ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ” διοργανώνει σεμινάρια Επιμόρφωσης και εξειδίκευση στην Μηχανογραφημένη Λογιστική και στην Εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Τα σεμινάρια αυτά δημιουργήθηκαν για να ανταποκριθούν στο ερώτημα πως οι θεωρητικές γνώσεις γίνονται πράξη, αλλά και να εξειδικευτούν οι διάφοροι επαγγελματίες του χώρου πάνω στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία .

ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗΕπικοινωνήστε μαζί μας