ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Με υπευθυνότητα και συνέπεια οι άνθρωποι της ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ προσπαθούν να βοηθήσουν Κάθε φορολογούμενο στην :

• Σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών πρόσωπων (Ιδιώτες )
• Σύνταξη Α21, Ε9 (δήλωση απόκτησης Ακινήτων) ,
• Σύνταξη και κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων μέσω ΤaxisNet ,
• Ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς ,
• Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ ,
• Αίτηση επιδόματος θέρμανσης ,
• Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet και στον ΟΑΕΕ.
• Έκδοση τελών κυκλοφορίας
• Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" για όλους τους υπόχρεους
• Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου που αφορά το περιουσιολόγιο

Στοιχεία επικοινωνίας

Κάνουμε στη Λογιστική τη Θεωρία ΠράξηΕπικοινωνήστε μαζί μας