Φορολογικές Ειδήσεις

Έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr

Image

Για την έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr
 απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, η ύπαρξη ενεργού ελληνικού ΑΦΜ και η πρόθεση για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
Η έναρξη γίνεται και από λογιστή ή άλλο τρίτο πρόσωπο , με εξουσιοδότηση.

 Αν η έδρα της επιχείρησης είναι ιδιόκτητη, καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου, αν είναι μισθωμένη, καταχωρείται ο αριθμός και το έτος της Δήλωσης Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την ΑΑΔΕ με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα.
 Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω διαλειτουργικότητας με το Γ.Ε.ΜΗ., πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ.
Την εγγραφή στον e-ΕΦΚΑ , αν δεν την κάνει ο υπόχρεος τις πρώτες 10 ημέρες του επόμενου μήνα, την κάνει αυτεπάγγελτα ο e-ΕΦΚΑ.

( Κ.Υ.Α. 282 ΕΞ 04.01.2023 ).

 


 

Η γνώμη μας

 


 

Επιλεγμένα για εσάς

 

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

3)Παράταση για τους μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

4)Παροχές ανεργίας ΔΥΠΑ : Νέοι κανόνες και νέα ψηφιακά εργαλεία

5)Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2023


 

Πριν φύγετε δείτε και κάτι το διαφορετικό

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!