Φορολογικές Ειδήσεις

Αλλαγές στις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.

Image

( Άρθρο 64 ν.4557/2018 )
Σε επείγουσες περιπτώσεις επί ερευνών οικονομικού εγκλήματος που πραγματοποιεί η Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, κινητών και ακινήτων επιβάλλονται, εφόσον η εκτιμώμενη ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων, υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ, κατά περίπτωση. Η δέσμευση γίνεται, χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή του τρίτου, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε..
Αίρονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου οι υφιστάμενες δεσμεύσεις για υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε..


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!