Φορολογικές Ειδήσεις

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού, για τον Απρίλιο ( ΓΔΟΥ 468 / 2021 )

Image

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: έως την 1η Ιουνίου στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».

Δικαιούχοι είναι :
Ανεξαρτήτως τζίρου επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές τον Απρίλιο με κρατική εντολή και απασχολούν έως 49 εργαζόμενους.

Οι κλάδοι που εντάσσονται στην ενίσχυση είναι:
τουρισμός, ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, γυμναστήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, παιδότοποι, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. ( Στην απόφαση υπάρχει πίνακας με ΚΑΔ )

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.

Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους
Οι δικαιούχοι θα πρέπει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της απόφασης:
• να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
• να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021
• να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τις οποίες δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός
• να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής
• να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
• να μην υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
• να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές όλον τον Απρίλιο θα λάβουν τα εξής ποσά :
• 1.000 ευρώ επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζόμενους
• 2.000 ευρώ επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους και
• 4.000 ευρώ επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 49 εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!