Φορολογικές Ειδήσεις

Βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Image

Οι Βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων και αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλονται έως 28 Φεβρουαρίου.
 

Νέοι κωδικοί στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων :

79 Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου ( που καταβλήθηκε εντός του 2022 ).
80 Υποτροφίες αριστείας και βραβεία.
81 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους αστυνομικούς και στους λιμενικούς.
Αλλαγές σε κωδικούς των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα :

15 Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων, που καταβλήθηκαν στο 2022 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως2021 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για τα έτη αυτά).
17 Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19.
 Αλλαγές σε κωδικούς των βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
5 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ή ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας κλπ.
10 Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής, κλπ
Όλοι οι κωδικοί υπάρχουν στα παραρτήματα που συνοδεύουν την ( Α.1006 / 17.1.2023 )


 

 

 H γνώμη μας

 


 

Επιλεγμένα για εσάς

 

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

3)Παράταση για τους μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

4)Παροχές ανεργίας ΔΥΠΑ : Νέοι κανόνες και νέα ψηφιακά εργαλεία

5)Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το 2023


 


 

Πριν φύγετε δείτε και κάτι το διαφορετικό

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!