Φορολογικές Ειδήσεις

Διαδικασίες και πρόστιμα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Image

Διαδικασίες και πρόστιμα για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού (ΠΟΛ.1187/ 23.11.2017 )
•• Με το άρθρο 4 επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 € για κάθε μία από τις παραβάσεις:
α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» κατά την ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.
γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».
Το πρόστιμο των 5.000 € διπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
•• Με το άρθρο 7 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» και σε περίπτωση εκπρόθεσμης «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 100 €.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!