Φορολογικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις για την έννοια της ανακρίβειας των δηλώσεων φόρου εισοδήματος

Image

( ΠΟΛ 1191/1.12.2017 )

•• Δεν στοιχειοθετείται ανακρίβεια δηλώσεων ( και δεν ενεργοποιείται ο κανόνας της δεκαετούς παραγραφής ), με συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της πενταετίας, αλλά ( για διάφορους λόγους ), αυτή δεν τα έλαβε υπόψη.
•• Δεν στοιχειοθετείται ανακρίβεια δηλώσεων βάσει συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους εντός της ίδιας πενταετίας, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια.
•• Ανακρίβεια μπορεί να διαπιστωθεί και από τη σύγκριση των υποβαλλόμενων δηλώσεων με τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται. Η σύγκριση και η διαπίστωση αυτής της ανακρίβειας, πρέπει να γίνει εντός της πενταετίας για να ενεργοποιηθεί ο κανόνας της δεκαετούς παραγραφής.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!