Φορολογικές Ειδήσεις

Δυσκολεύει το έργο των ελεγκτών των υποθέσεων ετών 2006 έως 2010

Image

Δυσκολεύει το έργο των ελεγκτών των υποθέσεων ετών 2006 έως 2010, οι οποίες ελέγχονται βάσει κινήσεων των τραπεζικών λ/σμών ( ΠΟΛ 1194/5.12.2017 )
•• Τα στοιχεία των λογαριασμών των ημεδαπών τραπεζών, ήταν στη διάθεση της φορολογικής αρχής, αλλά δεν τα αξιοποίησε σε ελέγχους εντός της πενταετίας και για το λόγο αυτό δεν θεωρούνται ως συμπληρωματικά στοιχεία και δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την επέκταση της πενταετίας σε δεκαετία.
•• Το ίδιο ισχύει και για στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών της αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκαν από λογαριασμούς της ημεδαπής ( εξερχόμενα εμβάσματα ), ή τροφοδότησαν λογαριασμούς της ημεδαπής ( εισερχόμενα εμβάσματα ) και δεν μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και άρα δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την επέκταση της πενταετίας σε δεκαετία.
•• Αν δεν βρεθούν άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, ουσιαστικά όλες αυτές οι υποθέσεις είναι παραγεγραμμένες.Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!