Φορολογικές Ειδήσεις

ΕΝΦΙΑ : 7.310.000 ειδοποιητήρια για Φ.Π. και 58.300 για Ν.Π. Αποτελέσματα εκκαθάρισης

Image

Οι 5 δόσεις : 28 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου, 28 Δεκεμβρίου και 5 Ιανουαρίου.
Οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές που ίσχυαν πέρυσι, ισχύουν και φέτος.
Οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν μείωση του ΕΝΦΙΑ, μέσω της μείωσης της φορολογητέας αξίας ακινήτων, υποβάλλοντας ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
Στην προσφυγή θα πρέπει να διατυπώνεται ξεκάθαρα το αίτημα επανυπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για συγκεκριμένο ακίνητο, με τιμή ζώνης κατώτερη της αντικειμενικής, η οποία κατώτερη τιμή πρέπει να τεκμηριώνεται με έγγραφα στοιχεία (π.χ. συμβόλαια αγοράς, κληρονομιάς κλπ ). Διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται.
Η ενδικοφανής προσφυγή στη Δ.Ε.Δ. πρέπει να βασίζεται στην απόφαση 1357/2018 του ΣτΕ, το σκεπτικό της οποίας είναι εν συντομία το εξής:
Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία ερείδεται στην ισχύουσα τιμή ζώνης, προσβάλλεται με έννομο συμφέρον από τον φορολογούμενο (όχι στο σύνολό της, αλλά μόνον) κατά το μέρος της που στηρίζεται σε τιμή ζώνης υπερβαίνουσα την τιμή (ανά τ.μ.) η οποία αντιστοιχεί στην πραγματική αγοραία αξία του ακινήτου.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!