Φορολογικές Ειδήσεις

Εντυπο Ε3 οδηγίες για την υποβολή.

Image

με την Α.1034/2019 κοινοποιήθηκε το έντυπο Ε3 και μερικές πρώτες οδηγίες για την υποβολή.
•• Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π., υποβάλλουν κανονικά το Ε3 όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές. Όταν έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, υποβάλλουν το Ε3 χωρίς ποσά.
•• Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.
•• Οι κωδικοί 151, 251, 351, 451, 551 και 157, 257, 357, 457 και 557 είναι ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!