Φορολογικές Ειδήσεις

Μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος αγροτών, στα πλαίσια συμβολαιακής γεωργίας

Image

Στην μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος αγροτών, στα πλαίσια συμβολαιακής γεωργίας έχουν ως εξής.

 Η πώληση προϊόντων μέσω συμβολαιακής γεωργίας στο επόμενο της παραγωγής τους έτος, δεν εμποδίζει την εφαρμογή του ευεργετήματος της μείωσης του φορολογικού συντελεστή κατά 50 % ή 30%.

 Η μείωση δεν ισχύει για αγροτικά εισοδήματα, φωτοβολταϊκών έως 500 kw.

 Για τις καλλιέργειες μηδικής, που ιδιοχρησιμοποιούνται από κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, δεν είναι απαραίτητη η σύναψη συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.

Τα συμφωνητικά συντάσσονται πριν την έναρξη της παράδοσης των προϊόντων και υποβάλλονται από τον παραγωγό στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από τη σύνταξη του συμφωνητικού.
Ειδικά τα συμφωνητικά του 2022, μπορούν να υποβάλλονται έως 28 Φεβρουαρίου.
Η τροποποίηση των στοιχείων είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω τροποποίησης του συμφωνητικού, είναι δυνατή μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

(Κ.Υ.Α. 185340 ΕΞ 16.12.2022).


 

Η γνώμη μας

 

 

Πριν φύγετε δείτε και αυτό

 

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

3)Παράταση για τους μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα

4)Nεότερες οδηγίες διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.


 

Δείτε και κάτι το διαφορετικό

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!