Φορολογικές Ειδήσεις

Μηνιαίες Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2022

Image

1/12 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων - Ε9 Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής .
20/12 Ψηφιακή Απογραφή χρόνου εργασίας και κατάθεση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
21/12 Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους
27/12 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) ενδοκοινοτικές συναλλαγές του προηγουμένου μήνα
27/12 Δήλωση (intrastat.) συναλλαγές του προηγουμένου μήνα

30/12 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.
30/12 Υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.

30/12 Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που παρακρατήθηκε, τον προπροηγούμενο μήνα.
30/12 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για κινήσεις του, προηγούμενου μήνα.
30/12 Δόση φόρου εισοδήματος για δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
30/12 Απόδοση Δημοτικών Τελών Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, (δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα )

 


Πριν φύγετε δείτε και αυτό

 

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

 

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

 


 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!