Φορολογικές Ειδήσεις

Ο νέος κύκλος του αναπτυξιακού νόμου 4399 του 2016

Image

Ο νέος κύκλος του αναπτυξιακού νόμου 4399 του 2016 προβλέπει ενισχύσεις 490.000.000 ευρώ μέσω φοροαπαλλαγών και 260.000.000 ευρώ μέσω επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Κ.Υ.Α. 129345 / 24.11.2017 .
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις.
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, είναι 50.000 € για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000 € για τις μεσαίες επιχειρήσεις και clusters και 500.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!