Φορολογικές Ειδήσεις

Nεότερες οδηγίες διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Image

Με την Α.1188 / 30.12.2022 παρέχονται νεότερες οδηγίες διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.
Όσοι ανήκουν στο καθεστώς του άρθρου 40 του ΚΦΠΑ ( π.χ. παράκτιοι αλιείς ), για τα έτη 2021, 2022 και 2023,διαβιβάζουν προαιρετικά στη myDATA, τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία τους.
Οι λογιστικές εγγραφές εσόδων λιανικής ετών 2021, 2022 και 2023, διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, σε όλες τις περιπτώσεις ακόμη και σε εκείνες που δεν διαπιστώνονται αποκλίσεις
( Περίπτωση 2α της Α.1188 / 30.12.2022).

 Ειδική μνεία γίνεται για τη διαβίβαση εσόδων λιανικής ξενοδοχείων που λειτουργούν σύμφωνα με την ξενοδοχειακή ημέρα ( Περίπτωση 2α της Α.1188 / 30.12.2022).
•• Τα ανωτέρω, δεν αναιρούν, τα όσα ισχύουν για τη διαβίβαση των λιανικών εσόδων μέσω e-send.
 Μετατίθεται για την 1η.4.2023 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος e-send. Μέχρι την 31η.3.2023, τα σχετικά δεδομένα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ ( Δ.Τ.ΑΑΔΕ 30.12.2022 ).
Έως 31 Μαρτίου 2023 διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδατος μη ιαματικού, τηλεφώνου – internet, συνδρομητικής τηλεόρασης, οι συναλλαγές με εκμεταλλευτές διοδίων και με τα πιστωτικά ιδρύματα ( Περίπτ. 3 της Α.1188/2022).
Από 1 Απριλίου, οι οντότητες που πουλάνε τα ανωτέρω είδη, θα διαβιβάζουν αναλυτικά τα δεδομένα χονδρικής μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα και τα δεδομένα λιανικής συγκεντρωτικά ανά μήνα.
 Για τη διαβίβαση εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης, που προκύπτουν μετά από εκκαθάριση συναλλαγών χονδρικής και λιανικής, π.χ. αμοιβών, διάθεσης εισιτηρίων κ.ά., δίδονται οδηγίες στην περίπτωση 4 της Α.1188 / 30.12.2022).
 Επεκτείνεται σε 6 μήνες το στάδιο προσαρμογής στην έκδοση παραστατικών αποκλειστικά με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν αυτόν τον τρόπο έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών ( Περίπτωση 5 της Α.1188 / 30.12.2022).
Στην περίπτωση 6 της Α.1188 / 30.12.2022 προβλέπονται τα εξής:
 Από 1.1.2024 η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών συναλλαγών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι τις 31.12.2023, η διαβίβαση, θα γίνεται εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση του παραστατικού.
Οι ανωτέρω ημερομηνίες ισχύουν και για οντότητες, που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων ERP, τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 Για το έτος 2023, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρισης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την έκδοση.
Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ μπορούν να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδίδονται ( Δ.Τ. ΑΑΔΕ / 30.12.2022 ).
 Για έσοδα που αφορούν διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα. Αυτό ισχύει και για τη διαβίβαση δεδομένων που αφορούν σε Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις ( Περίπτωση 6.1.γ της Α.1188 / 30.12.2022).
Παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής QR code στα λογιστικά στοιχεία που εκδίδονται μέσω προγραμμάτων ERP.

 

 


 

Πριν φύγετε δείτε και αυτό

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

3)Παράταση για τους μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα


 

Επιλεγμένα


 

Δείτε και κάτι το διαφορετικό

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!