Η Γνώμη μας

Διενέργεια φορολογικών ελέγχων μετά την έκδοση της 268 του 2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

Image

( ΠΟΛ 1208 / 2017 ) & ( ΔΙΠΑΕΕ 1189961 ΕΞ2017 )

Κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων στις χρήσεις 2011 και προηγούμενες, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να παρεκτείνει σε εικοσαετία τον χρόνο παραγραφής.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!