ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Image

Υποχρεωτικά η Καταβολή ενοικίων θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

10/1/2020 3:29:31 μμ

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα είναι η καταβολή των ενοικίων με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών , ε...

Περισσότερα
Image

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις αποκλείονται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων .

30/1/2018 3:18:45 μμ

Γράφει Ο Μιχάλης Ζεχερλής

Με την πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι η ρύθμιση αποκλείει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρ...

Περισσότερα
Image

Υπολογισμός φόρων, πρόσθετων φόρων και προστίμων για υποθέσεις πριν την 31.12.2013

4/1/2018 3:02:02 μμ

( Άρθρο 49 ν. 4509 / 2017 )
Από 1.1.2018 για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου τ...

Περισσότερα
Image

Χρόνοι παραγραφής μετά την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017.

19/7/2017 5:35:43 μμ

Με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1738/2017 κρίθηκε οριστικά, και μάλιστα ομόφωνα, το πολύ σημαντικό ζήτημα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς έλεγχο για τη...

Περισσότερα
Image

Ε3: ΠΙΝΑΚΑΣ Κ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

10/5/2017 3:51:11 μμ

Στον πίνακα Κ΄ καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυ...

Περισσότερα

Κάνουμε στην Λογιστική τη Θεωρία Πράξη Επικοινωνήστε μαζί μας